Akredytacja UDT

Akredytacja UDT dla On

Firma On Sp. z o.o. pozytywnie przeszła ocenę Urzędu Dozoru Technicznego i otrzymała akredytację na prowadzenie szkoleń w zakresie OZE.

W wyniku oceny stwierdzono, że firma On Sp. z o.o. spełnia wymagania stawiane organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii, zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne ( Dz. U. 1997 Nr 54 poz.348 z późn. zm. ) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii ( Dz.U. z 2014 r. poz. 505).

W ramach akredytacji prowadzimy szkolenia z zakresu:

  • instalacji fotowoltaicznych
  • pomp ciepła