Dla kogo ?

Firmy, instytucje, urzędy, fundacje zatrudniające pracowników na umowę o pracę (próbna, czasowa, stała) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające na umowę o pracę co najmniej 1 osobę (niezależnie od wymiaru etatu). Wielkość firmy nie ma znaczenia.

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • 100% dotacji – dla mikroprzedsiębiorców (do 10 osób zatrudnionych)
 • 80% dotacji – dla pozostałych przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 osób
 • O przyznaniu dotacji decyduje kolejność złożenia wniosku , poprawnie wypełnione załączniki oraz wielkość środków jakie są do dyspozycji.

  Skontaktuj się z nami, pomożemy Twojej firmie określić potrzeby szkoleniowe, przygotujemy bezpłatnie dokumentację.

 • kurs „Audyt Przedsiębiorstwa” – zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.;
 • kurs „Instalator Systemów Fotowoltaicznych” wraz z egzaminem UDT;
 • kurs „Instalator Pomp Ciepła” wraz z egzaminem UDT;
 • kurs „Projektowanie optymalnych instalacji fotowoltaicznych ;
 • Dział szkoleń:

  Tel: 17 862 30 98

  Tel kom: 668 646 868

  zp@on-eco.pl