O szkoleniu

Theory Training

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poświęcone jest tematyce montażu, projektowania oraz serwisowania pomp ciepła
 
Kurs realizowany jest na podstawie akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego nr: OZE-A/22/00050/15. Szkolenie skierowane jest do monterów, projektantów jak również serwisantów pomp ciepła. Odbycie szkolenia kończy się uzyskaniem certyfikatu oraz zaświadczenia UDT, które upoważnia do przystąpienia do egzaminu państwowego i uzyskania uprawnień .
 
Kurs prowadzony jest w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych zgodnie z programem wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505).

 • zagadnienia ogólne, podstawy stosowania pomp ciepła
 • podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła
 • rodzaje i charakterystyka źródeł dolnych
 • pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia
 • zasady doboru instalacji z pompami ciepła
 • czynności związane z montażem instalacji pomp ciepła
 • czynności związane z modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie technicznym pomp ciepła
 •   Pełny program można pobrać tutaj  

  Szkolenia organizowane są cyklicznie, co najmniej dwa razy w miesiącu – w celu uzyskania informacji na temat terminów szkoleń skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem: 17 862 30 98

  Szkolenia skierowane są do osób, które:
   

 • posiadają wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie instalowania urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych;
 • chcą poszerzyć zakres prowadzonej działalności o montaż lub sprzedaż pomp ciepła;
 • chcą poszerzyć wiedzę z zakresu pomp ciepła;
 • chcą uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie projektowania i montażu pomp ciepła;
 • Szkolenie obejmują część teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt techniczny typu rzutnik multimedialny, tablicę, flipchart. Sale spełniają warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zajęcia praktyczne prowadzone przy użyciu sprzętu umożliwiającego uczestnikom praktyczny warsztat- naukę instalacji, montażu, obsługi pomp ciepła wraz z możliwością skonfigurowania w innym Odnawialnym Źródłem Energii tj. z instalacją fotowoltaiczną jako źródłem energii zasilającym pompę ciepła.

  Każdy z uczestników kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych:

 • prezentacje wizualne
 • podręcznik
 • materiały do notowania
 • Catering: śniadanie, przerwy kawowe, ciepły obiad składający się z dwóch dań.

  Czy potrzebuję certyfikatu monera pomp ciepła?

  Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących usługi związane z instalacją, serwisowaniem lub eksploatacją gruntowych i powietrznych pomp ciepła, które zamierzają przystąpić do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), jak również zamierzają ubiegać się o certyfikat OZE w zakresie odnawialnych źródeł energii - pomp ciepła.    

  Jak uzyskać certyfikat?

  Uzyskanie certyfikatu dzieli się na 3 etapy:
 • udział w szkoleniu na Autoryzowanego Montera Pomp Ciepła prowadzonym przez akredytowaną jednostkę UDT;
 • przystąpienie do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego i uzyskanie pozytywnego wyniku;
 • złożenie dokumentów w Urzędzie Dozoru Technicznego o wydanie certyfikatu;
 • Jak długo jest ważny certyfikat?

  Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat.

  Jaki jest koszt szkolenia?

  Cena uzależniona jest od liczby uczestników.

  Koszt szkolenia obejmuje: kurs, materiały szkoleniowe, certyfikat, catering.

  Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość negocjacji ceny.

  W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt: 17 862 30 98 lub drogą mailową: zp@on-eco.pl

  Regulamin szkolenia można pobrać tutaj