Akademia OZE

On Sp. z o.o.

O nas

Firma On została założona w 2008 roku, w wyniku połączenia wieloletniego doświadczenia oraz umiejętności i wiedzy w zakresie inteligentnych systemów zarządzania energią. .

Spółka działa na rzecz rozwoju gospodarczego. Misją Spółki jest promowanie „zielonej energii”, jako pro-ekologicznej alternatywy dla tradycyjnych źródeł energii. Poprzez badania naukowe prowadzone wspólnie jednostkami naukowymi oraz prace rozwojowe, zwłaszcza w zakresie energetyki odnawialnej firma On podejmuje starania wdrożenia nowatorskich i innowacyjnych technologii adresowanych zarówno do jednostek administracji publicznej i podmiotów gospodarczych, jak i gospodarstw domowych.

Weź udział w akademii

Działalność ośrodka szkoleniowego Akademia OZE:

Kluczowym założeniem Akademii OZE jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach teoretyczno-praktycznych.

Uprawnienia i certyfikaty Akademii OZE:

 • Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego nr: OZE-A/14/00008/14
 • Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego nr : OZE-A/22/00050/15
 • Wpis do RIS nr: 2.18/00084/2013
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami odnawialnych źródeł energii, systemów zarządzania energią a także z Urzędem Dozoru Technicznego gwarantuje wysoką jakość szkoleń oraz profesjonalne przygotowanie.

  Świadczymy usługi dla jednostek sektora publicznego, spółek giełdowych, developerów architektów, uczelni wyższych, urzędów pracy i nie tylko. Misją Akademii OZE jest dzielenie się wiedzą i praca na rzecz rozwoju i popularyzacji odnawialnych źródeł energii i inteligentnych technologii w Polsce.

  On posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do przeprowadzania szkoleń OZE.

  Fragment akredytacji:

  W wyniku oceny stwierdzono, że firma On Sp. z o.o. spełnia wymagania stawiane organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii, zawarte w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne ( Dz. U. 1997 Nr 54 poz.348 z późn. zm. ) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii ( Dz.U. z 2014 r. poz. 505).

  Akademia OZE to również szereg projektów szkoleniowych, w których przedstawiciele sektora MMŚP mogą przeszkolić swoich pracowników za darmo.

  Obecnie trwające projekty obejmują szkolenia z technologii takich jak: pompy ciepła, rekuperacja, fotowoltaika, kolektory słoneczne oraz energia wiatrowa.

  Projekt dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zajęcia odbywają się w wybranych miastach wojewódzkich na terenie całego kraju.

  On Sp. z o.o. kompleksowo przygotuje Państwa do nadchodzących zmian prawnych w branży OZE.

  Dzięki bogatemu zapleczu oraz wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie odpowiednio dopasować profil szkolenia dla danej firmy.

  Firmy z branży OZE, firmy energetyczne, instalacyjne, służby ratunkowe, JST, elektrycy, projektanci, developerzy, branża budowlana, pasjonaci OZE – tych grup bezpośrednio dotyczą nadchodzące zmiany w zakresie energetyki, odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

  Skontaktuj się z nami i przygotuj swoich pracowników.